HMV Industri AB

Fakturor post: Skördevägen 10, 416 76 Göteborg 

Fakturor mail: faktura.hmv@telia.com

Leveranser: Viskadalsvägen 2,   511 96 Berghem

E-post:
mail.to@hmvindustriab.se

Telefon Viskadalsvägen:
0320-411 18

Instagram: @hmvindustri

Facebook: facebook.com/hmvindustri

HMV Industri AB

From 2019-06-01 flyttade vi all vår verksamhet till en adress.

All verksamhet vi har är på fabriken i Berghem och Viskadalsvägen.

 

 

HMV Industri AB bildades 1968 men då i namnet Hällesåkers Mekaniska Verkstad AB.

Produktionen var i mindre skala och halvfabrikat. Vårt sortiment idag består av konsumentprodukter och halvfabrikat.


© Copyright HMV Industri